Bli medlem

Hur blir jag medlem?


Först bör du läsa våra stadgar, målsättnings- och idédokument samt vår integritetspolicy (GDPR). Delar du vårt intresse är du välkommen som

medlem. Fyll i anmälnings-blanketten och betala in medlemsavgiften till

föreningens Plusgirokonto 83 43 66-7.

Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår.


Medlemskap i vår ideella förening ger dig möjlighet att delta i föreningens arbetsgrupper. Du kan dessutom bidra till föreningens aktiviteter via

medlemsmöten och årsmöte.


Vi räknar med att arbetet med att skapa ett boende kan ta 5 till 7 år. När ett

boende blir aktuellt bildas en ekonomisk förning och intervjuer kommer att

göras med medlemmarna i turordning.  Varje medlem har ett medlemsnummer,

och ju tidigare du blivit medlem desto längre fram i kön kommer du.


Medlemsvagiften är nu 100 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta föreningen via mail till:

info@hbtqbo.se