HBTQ-seniorernas boendeförening

 • Målgrupp: HBTQ-personer 45+
 • Värdegrund: HBTQ-gemenskap som grund. Normkritiskt förhållningssätt, motverka social isolering, ett ekologist och miljöanpassat förhållningssätt. Estetiskt synsätt viktigt.
 • Upplåtandeform: Kooperativ hyresrätt
 • Organisationsform: Ideell förening med regelbundna möten där alla boende är medlemmar, viss självförvaltning.
 • Storlek på lägenheter och antal: 25-30 lägenheter, 1:or – 3:or
 • Gemensamhetsutrymmen: Välkomnande entré med sittgrupper, gemensamt enklare kök för daglig fika och middag en gång/vecka, flexibelt utrymme för sammankomster, filmvisning och bibliotek med de boendes samlade böcker.
 • Externa tjänster: Städning av gemensamma utrymmen, ev. vård och omsorg fördelad efter behov.
 • Parkeringsplatser: Ett minimum, plats för elcyklar. Föreningen anlitar både en bilpool och en elcykelpool.
 • Tak: Elpaneler. Sittgrupp och liten kryddträdgård.
 • Tvättstuga: Gemensam och med fikamöjligheter!
 • Ljudnivåpolicy: Förstärkt ljuddämpning mellan lägenheterna á la ”Färdknäppen”.
 • Gästrum/lägenhet: För inbokade tillfälliga gäster.
 • Möjliga externa hyresgäster: Kansli/Mötesställen för RFSL (?) eller korttidsboende för studerande.
 • Fastighetens läge: Tillgång till goda kommunikationer, butiker, samhällsservice och helst till grönområde för rekreation.