HBTQ-bo, boendeförening i Göteborg

Hur blir jag medlem?

 

Först bör du läsa våra stadgar, målsättnings- och idédokument. Delar du vårt intresse är du välkommen som medlem. Fyll i anmälnings-blanketten och betala in medlemsavgiften till föreningens Plusgirokonto  83 43 66-7.

Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår.

 

Medlemskap i vår ideella förening ger dig möjlighet att delta i föreningens arbetsgrupper. Du kan dessutom bidra till föreningens aktiviteter via medlemsmöten och årsmöte.

 

Vi räknar med att arbetet med att skapa ett boende kan ta 5 till 7 år. När ett boende blir aktuellt bildas en ekonomisk förening och intervjuer kommer att göras med medlemmarna  i turordning.  Varje medlem har ett medlemsnummer, och ju tidigare du blivit medlem desto längre fram i kön kommer du.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Formuläret togs emot.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.