Inloggning

Enter Password:

HBTQ-seniorernas boendeförening

Välkommen till HBTQ-seniorernas boendeförening.

 

Föreningen bildades september 2016 efter att vi under ett och ett halvt år haft en studiecirkel om gemenskapsboende.

 

Motiveringarna till att skapa ett gemenskapsboende för Hbtq-personer är:

dels att bidra till ökad trygghet utan att bli ifrågasatt och missförstådd när det gäller hur man levt sitt liv. Många som inte levt heteronormativt har dåliga erfarenheter av  tystnad, utestängdhet och även förföljelse och diskriminering i ett homofobt samhälle. Många äldre hbtq-personer är rädda för att bli utsatta för fördomar när beroendet av vård ökar. Det kan gälla reaktioner från personal inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, eller kanske andra hyresgäster, om ett äldreboende skulle bli aktuellt . I ett gemensamhetsboende behöver man inte tänka på att   "komma ut" hela tiden, utan kan vara 'sig själv' bland andra som tycker det är ok.

dels att bryta ensamhet och isolering.  De flesta Hbtq-personer har inte bildat en traditionell familj, och har som äldre därför oftast inga barn eller barnbarn besöker en, hjälper en med myndighetskontakter eller är allmänt omhändertagande. Risken för ensamhet  och hjälplöshet är därför större än för andra äldre. Väntjänster och aktiviteter mellan boende på ett gemensamhetsboende bidrar till att hindra denna ensamhet, ger vardagligt umgänge med andra och ett aktivt liv.

dels att bidra till bättre hälsa genom att hindra passivitet,  nedstämdhet och känslan av att inte vara behövd, ett vanligt fenomen bland alla äldre. Ett gemensamhetsboende ställer krav på visst deltagande och du är räknad med. Visserligen gäller detta i alla slags gemensamhetsboende men en Hbtq-person tvekar oftast att söka sig till ett boende tillsammans med heteromnormativa personer.

Dessutom: ett gemensamhetsboende kan innebära att det aldrig behöver vara aktuellt med flytt till trygghetsboende eller ett äldreboende."